Sofinancerji:

 • Bistrica ob Sotli
 • Braslovče
 • MO Celje
 • Dobje
 • Gornji Grad
 • Kozje
 • Ljubno ob Savinji
 • Laško
 • Luče
 • Mozirje
 • Nazarje
 • Podčetrtek
 • Polzela
 • Prebold
 • Radeče
 • Rečica ob Savinji
 • Rogaška Slatina
 • Rogatec
 • Sevnica
 • Slovenske Konjice
 • Solčava
 • Šentjur
 • Šmarje pri Jelšah
 • Šmartno ob Paki
 • Šoštanj
 • Štore
 • Tabor
 • MO Velenje
 • Vitanje
 • Vojnik
 • Vransko
 • Zreče
 • Žalec