Programi, ki jih izvajamo:

Program 1: Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

Namen programa je odgovoriti na potrebe ljudi, ki se znajdejo v osebni, družinski, finančni oziroma splošni psihični in socialni stiski zaradi izgube vida. Izpostavljeni dve sta ciljni skupini: otroci skupaj s svojimi starši ter kasneje oslepeli (tisti, ki počasi izgubljajo ali na hitro izgubijo vid v odrasli dobi) in njihovi bližnji. Ker gre za različne vzroke izgube vida, za različne osebne, družinske, socialne in poklicne okoliščine, ker gre za različno starost ter različne psiho-fizične lastnosti osebe, kar vse pogojuje posameznikovo reakcijo na to izgubo, je kot prevladujoča metoda dela v programu potreben individualni pristop. V določenih primerih, po določenem časovnem obdobju, pride v upoštev tudi skupinsko delo. 

 

Program 2: Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

Namen programa je pomoč slepim in slabovidnim uporabnikom pri učenju različnih opravil in veščin brez uporabe vida, pomoč in svetovanje za optimalno prilagoditev bivalnega prostora, delovnega mesta ali učnega procesa, pomoč in svetovanje pri prehodu slepega oz. slabovidnega uporabnika v samostojno in neodvisno življenje, pomoč in svetovanje družini s slepim ali slabovidnim članom oz. članom z večkratnimi motnjami. Z izvajanjem programa se trudimo k čimbolj samostojnemu, neodvisnemu ter čim kvalitetnejšemu življenju ljudi z okvaro vida in njihovih bližnjih.

 

Program 3: Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti uporabo tehničnih pripomočkov za boljšo informacijsko-komunikacijsko dostopnost in kompenzacijo izgube vida. Z izvajanjem programa odgovarjamo na potrebe po informacijah o ponudbi pripomočkov, po pridobivanju dodatnih specialnih znanj za njihovo uporabo v slepim in slabovidnim prilagojenih oblikah, po prezentacijah in prakticiranju uporabe pripomočkov, po svetovanju glede nabave ustreznega pripomočka, po pridobivanju dodatnih možnosti financiranja nakupa dragih pripomočkov ipd. Z izvajanjem programa ozaveščamo ciljno populacijo o vsem tem, kar jim pripada za kakovostnejše in samostojnejše življenje. 

 

Program 4: Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne osebe

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti zadovoljevanje potrebe po izobraževanju in kulturnem udejstvovanju ob vseh specifikah slepote oz. slabovidnosti. Ciljna skupina so  slepe in slabovidne osebe po definiciji slepote in slabovidnosti v Republiki Sloveniji, katere izrazijo potrebo po izobraževanju oz. kulturnem udejstvovanju, za katero predpogoj je funkcionalna pismenost. Izguba vida za mnoge pomeni tudi funkcionalno nepismenost. Za opismenjevanje uporabljamo individualno metodo dela z uporabnikom. Izobraževalne storitve in storitve za kulturno udejstvovanje se izvajajo pa po načelu skupinskega dela. 

 

Program 5: Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti zadovoljevanje potrebe po gibanju, aktivnem druženju in samopotrjevanju ob vseh specifikah slepote oz. slabovidnosti. 

 

Program 6: Osebna asistenca slepih in slabovidnih oseb

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam zadovoljiti potrebo po samostojnosti, neodvisnosti, varnosti in osebnem dostojanstvu. Program omogoča aktivnejše bivanje v domačem okolju in večjo socialno vključenost. Kaj več si lahko preberete na naši spletni strani: https://mdss-ce.net/index.php/programi/domovi-oddiha

 

Program 7: Ohranjevanje zdravja

Namen programa je ohranjevanje telesnega zdravja slepih in slabovidnih oseb, kar prispeva k psihičnemu uravnovešenju znotraj odnosov, ki jih posamezna oseba ima. 

 

Program 8: Prevozi slepih in slabovidnih oseb

Program je namenjen mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo. Posledično je zaradi tega izboljšana kvaliteta življenja, kazalnik zadovoljstva pa vsekakor višji, saj oseba lahko dostopa do njej pomembnih institucij.