Ob delni ali popolni izgubi vida, postanejo vsa opravila vsakdanjega življenja izziv. Pisanje, branje, delo z računalnikom, izobraževanje, kuhanje, samourejanje itd., Ta in podobna opravila so brez uporabe nekaterih prilagojenih tehničnih pripomočkov za slepe težje ali pa popolnoma nedostopna.

Sodobna informacijska tehnologij omogoča slepim vedno bolj neodvisno življenje.

Nekaj izmed pomembnejših pripomočkov slepim in slabovidnim pripada iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednje sodijo bela palica, brajeva vrstica ali brajev pisalni stroj in pes vodič.

Upravičenost do teh in nekaterih drugih pripomočkov je odvisna od stopnje ostanka vida.

Na osnovi zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju ZIMI) so slepi in slabovidni upravičeni do sofinanciranja nekaterih tehničnih pripomočkov kot so telefon / prenosni računalnik / tablica, ura za slepe, govoreči diktafon, govoreča osebna in kuhinjska tehtnic in ostalih (seznam si lahko ogledate na spodnji listi tehničnih pripomočkov).

Postopek za pridobitev vrednotnice na osnovi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju ZIMI) je sledeč:

  1. Od okulista pridobite izvid iz katerega je razvidno, v katero kategorijo izgube vida po klasifikaciji svetovne zdravstvene organizacije (VHO) spadate.
  1. Ko imate izvid, na vaši Upravni enoti skupaj z izvidom predložite vlogo za tehnični pripomoček - povezava na stran:   

vloga za tehnični pripomoček.

Pri izpolnjevanju vloge si pomagate z listo tehničnih pripomočkov - povezava na stran:  

lista tehničnih pripomočkov.

Opomba: Za pridobitev nekaterih tehničnih pripomočkov je potrebno na

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije

opraviti preizkus. Več informacij o preizkusu dobite pri g. Bogdanu Saksidi na tel št.: 01 4700 221.

  1. Po končanem postopku boste na dom prejeli odločbo o  pravici do tehničnih pripomočkov za katere ste vložili vlogo.

Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni. Če želite, da boste vrednotnice prejeli prej, morate občini sporočiti, da odstopate od pritožbe in vam na

osnovi tega izdajo vrednotnice v nekaj dneh od prejema odločbe.

  1. Ko boste imeli vrednotnice, nas pokličite na 051 396 570 ali pišite in svetovali vam bomo pri nakupu ustreznega pripomočka, ali vas napotili na dobavitelja.

Za več informacij o samem postopku uveljavljanja pravice do tehničnih pripomočkov nas kontaktirajte.

Pravilnik o tehničnih pripomočkih: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12201

Lista tehničnih pripomočkov: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Invalidi/lista_tehnicnih_pripomockov.pdf 

Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne: http://www.zveza-slepih.si/katalog-pripomockov/

Diopta: Diopta - Diopta - Tehnični pripomočki in programska oprema za slepe, slabovidne in osebe z disleksijo 

Slepslaboviden.si: Pripomočki za slepe in slabovidne (slepslaboviden.si)